Стани член на клуба

К Л У Б  „М Е Ч Т А Н И Е“  започва историята си от 2014 година.

Създаден е от група приятели като организация в обществена полза, с цел развитие на културния живот в Русе.

Ние, мечтателите, вярваме, че ако всеки от нас направи по нещо малко за другите, ще живеем в един по-добър свят.

мисията  ни

  • младежки дейности и инициативи
  • дейности, свързани с опазването на природата и околната среда
  • инициативи на дейци на културата, музиката и изкуството
  • семинари за обучение на деца и младежи
  • популяризиране и реализация на творчеството на артисти
  • разработка и изпълнение на проекти
  • културен мениджмънт
  • спорт

«Животът е да създаваш и изживяваш опит, който си струва да споделиш.»

                                                                                                                              Стив Джобс

НАШИЯТ ЕКИП

Младен Минев

Librarian за Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, Drummer за Мечо Грух и Библиотекар за Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе